977-01-5147003   info@nafscol.com

✅ हिउदे बिरुवाहरुकाे लागी BOOKING खुल्याे !!!

✅ हिउदे बिरुवाहरुकाे लागी BOOKING खुल्याे !!!

✅ हिउदे बिरुवाहरुकाे लागी BOOKING खुल्याे !!!

ड्रर्गन फुर्ट (Dragon Fruit), पिकान नट (Pecan nut), मेकाडेमिया नट (Macadamia nut),स्याउ, नस्पाती,आरु, किबी(Kiwi),हिृउदे डालेघाँस तथा भूइघाँस आदी बिरुवाकाे लागी हामीलाइ सम्पर्क गराैं!!!(9851159630)
=================================
 हिउदे फलफुल,वन तथा घाँसकाे बिरुवाकाे लागी समयमै "BOOKING" गराैं!
==================================
हामी सँग वन,जडिबुटी,काठ,अर्नामेन्टल, बायाे इन्जिनियरिङ,हरियाे मल, धार्मिक प्रजाति आदि को गुणस्तिरय बिउ तथा बिरुवा हरु पनि उपल्बध छ !
==================================
Contact us:
Agroforestry Service Nepal, NAFSCOL Krishiban
🏢Balkumari,Koteshower, Kathmandu
📲9851159630,9801237730,9801237732
✉️Email:nafscol@gmail.com
🌏Website: www.nafscol.com
(Agroforestry service Nepal - for complete Agroforestry Soution)